Strona główna > Edukacja > Warsztaty

Szkolenie "Kreatywne rozwiązywanie problemów z elementami treningu twórczości"
Szkolenie
Szkolenie

Cena: 899zł

Miasto: Sopot
Data: czwartek, piątek
Pora/godzina: od 09:00 do 17:00
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

SZKOLENIE PT. "KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z ELEMENTAMI TRENINGU TWÓRCZOŚCI"
Najbliższy termin: 22-23.03.2010; kolejny termin 15-16.04.2010
Cena: 899zł/ 2 dni/ osoba

Obecnie kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich, niezależnie od stanowiska, jakie zajmujemy w firmie. Ponadto zdolność do twórczego myślenia nie jest tylko domeną środowisk twórczych, ale każdego z nas, powinniśmy jednak ją ćwiczyć i rozwijać.

Pogram:

1. Twórcze myślenie:

»Istota twórczego Myślenia
»Czynniki hamujące lub stymulujące twórcze myślenie
»Zasady przeprowadzania sesji pomysłowości
»Etapy procesu twórczego myślenia
- przegląd informacji
- dochodzenie do rozwiązań
- pokonywanie barier
- dokonywanie skojarzeń
- abstrahowanie
- rozumowanie dedukcyjne
- rozumowanie indukcyjne
- wykorzystanie metafory

2. Etapy w procesie Kreatywnego rozwiązywania problemów:

Proces analizy problemu - definicja rzeczywistego problemu kluczem do jego rozwiązania
» Analiza przyczyn i skutków
» Geneza i obszar stosowania burzy mózgów
» Organizacja klasycznej burzy mózgów
» Warianty przeprowadzania burzy mózgów
» Czynniki tłumiące udział w dyskusji

3. Metody i Techniki rozwiązywania problemów:
» metoda "DLACZEGO?"
» metoda "stopniowanego abstrahowania"
» metoda "zorientowana na cel"
» wykres ISHIKAWY
» metoda CIRCEPT
» 6 kapeluszy, czyli 6 sposobów myślenia wg E.DeBono

Dla kogo:

Nasze szkolenie przeznaczone jest dla osób, przed którymi stawiane są nowe zadania, osób które w swojej pracy lub życiu osobistym spotykają się z sytuacjami, które wymagają od nich niestandardowych pomysłów i wychodzenia poza ogólnie przyjęte ramy.

Celem szkolenia jest:

Poznanie zasad właściwego formułowania problemów. Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia i niestereotypowego rozwiązywania problemów. Poznanie i właściwe stosowanie metod i technik podejmowania decyzji. Właściwe wykorzystanie potencjału zespołu podczas prac nad rozwiązywaniem problemów

Metody szkoleniowe

Nasze szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu. Stosujemy się do zasad efektywnego uczenia się dorosłych, według Cyklu Kolba (doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie). Grupa liczy od 8 do 12 osób, co pozwala każdemu z uczestników aktywnie brać udział w proponowanych : grach symulacyjnych, analizach przypadków, dramie (scenkach sytuacyjnych), a także jest szansą na prawdziwą wymianę doświadczeń.

Zgłoszenia można nadsyłać na adres email: info@asesoria.com.pl, dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie po nr 58 555 73 09
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:
Asesoria Group
pomorskie
Małopolska 16a, 81-813 Sopot
58 555 73 09
http://asesoria.com.pl/
info@asesoria.com.pl

NewsletterOstatnio dodane