Strona główna > Edukacja > Kursy

Trening zastępowania agresji
trening zastępowania agresji

Cena: od 2000zł

Miasto: Kraków
Data: dowolna
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

TRENING DLA OSÓB NA CODZIEŃ MAJĄCYCH PROBLEM Z AGRESJA LUB STYCZNOŚĆ Z AGRESYWNYMI OSOBAMI

Trening Zastępowania Agresji (Aggression Replacement Training - ART) jest metodą wielostronnej interwencji, skierowanej na zamianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Program jest odpowiedni zarówno dla sprawców, jak i ofiar przemocy. ART składa się z trzech modułów: treningu umiejętności prospołecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. W wyniku interwencji tą metodą stwierdza się ograniczenie zachowań agresywnych i przemocowych nawet o 85%.

Po około 20 latach wdrażania i pozytywnych wynikach badań ewaluacyjnych ART w 2001 r. został akredytowany przez amerykański Departament Edukacji, Departament Przestępczości Nieletnich i Amerykańskie Towarzystwo Penitencjarne. W Polsce informacje na temat ART znajdują na stronie Pracowni Profilaktyki Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS; programem tym objęte są placówki resocjalizacyjno-wychowawcze. Trening Zastępowania Agresji został zatwierdzony do realizacji w "Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Dzieci i Młodzieży", przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku oraz w Narodowym Planie Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012 „Polska dla Dzieci”.

Instytut „Amity” posiada międzynarodową akredytację (tłumaczenie akredytacji) i licencję ART na Polskę i niektóre kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako Profesjonalny Ośrodek Treningowy ART (Accredited Professional ART Training Center - PARTTC) z uprawnieniami szkolenia trenerów, trenerów edukatorów i udzielania konsultacji w zakresie profilaktyki agresji i przemocy w różnych środowiskach.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania agresywne.

Prowadzimy także programy i szkolenia dla osób profesjonalnie stykających się z agresją i przemocą:

* w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, liderów młodzieżowych;
* w świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach i ośrodkach terapii przemocy i uzależnień;
* w domach dziecka, pomocy społecznej, zakładach opieki społecznej – opiekunów, wychowawców, pracowników socjalnych;
* w zakładach poprawczych i zakładach karnych oraz w sądownictwie i policji – w tym pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, policjantów;
* w innych środowiskach.

Prowadzimy kursy podstawowe ART (weekendowo i w tygodniu)
w KRAKOWIE
MOŻEMY TAKŻE ZORGANIZOWAĆ KURS NA ZAMÓWIENIE DLA FIRM , GRUP OSÓB ITD...

osoby zainteresowane proszone sa o kontakt pod numerem 696 696 002
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Kto: CDN, Kiedy: 2011-08-10 15:17:36
Nie polecam prowadzącego - minimalne doświadczenie zarówno jako trener , w kontakcie z grupą agresywna, słaba merytorycznie w zakresie znajomości mechanizmów zachowań agresywnych.
 
Dane kontaktowe:
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE MGR MARIA WYSZYŃSKA
małopolskie
ALTANOWA 18/36, 30-132 KRAKÓW
661024083
http://www.zastepowanieagresji.pl
zastepowanieagresji@gmail.com

NewsletterOstatnio dodane