Strona główna > Edukacja > Kursy

Specjalista ds. funduszy unijnych
Specjalista ds. funduszy unijnych

Cena: 890zł

Miasto: Poznań
Data: dowolna
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

Termin rozpoczęcia szkolenia: od 1.12.2010 r.
Kolejny termin: od 03.01.2011 r.
Czas trwania szkolenia: 31 dni (licząc średnio 40 minut dziennie
na samodzielną pracę)

Okres ten podzielony jest na dwa etapy i potwierdzany testami,
które uczestnik odsyła
do ARBIZ.
Test oparty jest na materiałach poznanych podczas kursu
i potwierdza dotychczas zdobytą wiedzę.

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
•dwa skrypty
•I skrypt otrzymuje po złożeniu zamówienia
•II po zaliczeniu pierwszego testu
•dwa zestawy testów
•testy są w wersji drukowanej

Szkolenie obejmuje cztery etapy:
1.Wiedza ogólna potwierdzana testem po zakończeniu
I etapu.
2.Wiedza praktyczna (ćwiczenia) potwierdzana testem
po zakończeniu II etapu.
3.Na podstawie zaliczenia testów, uczestnik otrzymuje
imienne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
4.Dla osób, które zechcą otrzymać imienny
Certyfikat AKREDYTACJA (dwujęzyczny) przewidziano
dodatkowy test z dotychczas zdobytej wiedzy podczas kursu.


Koszt szkolenia korespondencyjnego
Szkolenie - 890 zł
Akredytacja - 290 zł

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma
dodatkowo na CD:
- zestaw dokumentów unijnych
- zestaw dokumentów krajowych
- e-book w tematyce pozyskiwania funduszy unijnych
- e-book Poradnik "Jak odnieść sukces w biznesie"
- NIESPODZIANKĘ

Szkolenie prowadzone przez praktyka w dziedzinie
funduszy unijnych, z którym możesz się kontaktować,
zawsze kiedy potrzebna jest Ci pomoc !!!Korzyści:
Stań się niezależny finansowo i osiągnij sukces
Zdobądź zawód ucząc się w domowym zaciszu
w komfortowych warunkach.Forma taka pozwoli Ci
na wybranie czasu nauki i zaoszczędzenie kosztów.

Zaoszczędzisz:
- koszty dojazdów
- koszty ewentualnego noclegu
- korzystniejszy koszt szkolenia
(w porównaniu z kursem stacjonarnym)


Zyskasz:
- ten sam zakres wiedzy jak na szkoleniu stacjonarnym -
sprawdzony materiał
- materiał wzbogacony o cenne i praktyczne wskazówki
- dodatkowo praktyczna wiedza jak odnieść SUKCES
w tej branży (wskazówki praktyka)
- możliwość polepszenia sobie życia
(średnie zarobki dużo powyżej 3500zł)

Dodatkowo otrzymasz w prezencie :-)
- e-book w tematyce Funduszy Unijnych
- e-book w tematyce handlowej
- wzór umowy,
- wzór ankiety,
- wzory dokumentów.


Program szkolenia korespondencyjnego:

ETAP 1 (Skrypt 1)
1.Wprowadzenie do Funduszy Unijnych dla firm.

2.Omówienie Programów:
- RPO,
- PO IG,
- PO IiS,
- PROW.

3.Podstawowe informacje
- Kwalifikacja podmiotowa,
- ile, dla kogo,
- kwalifikacja projektu,
- kwalifikowalność wydatków.

4.Projekt.
- zarządzanie projektem,
- pojęcie projektu i jego poszczególne elementy,
- matryca logiczna projektu.

5.Biznesplan.
- struktura biznesplanu,
- zasady wypełniania biznesplanu
dla projektu inwestycyjnego


ETAP 2 (Skrypt 2)

1.Sporządzenie Biznesplanu.

2.Przygotowanie Wniosku o dofinansowanie dla firmy.
- analiza projektu pod katem merytorycznym,
- analiza pod katem możliwych źródeł finansowania,
- wybór właściwego Programu Operacyjnego
w przypadku danego projektu.

3.Wniosek o dofinansowanie projektu.
- opracowanie i wypełnienie przykładowego formularza wniosku.

4.Zasady rozliczeń projektów inwestycyjnych.
- zobowiązania beneficjenta,
- sprawozdawczość z realizacji projektu,
- rozliczenie wydatków inwestycyjnych -
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.

5.Wniosek o płatność.
- omówienie sposobu wypełniania wniosku o płatność,
- sporządzenie wniosku o płatność.

6.BONUS - Jak odnieść sukces w tej branży.
- jak zacząć,
- jak znaleźć klienta,
- jak rozmawiać z klientem,
- jak podpisać pierwsza umowę,
- jak odnieść sukces w teju branży

OPCJA.
TEST AKREDYTACYJNY
Uczestnicy naszego szkolenia mogą przystąpić
do dodatkowego testu opartego na materiale szkoleniowym,
którego efektem jest otrzymanie dodatkowego
Certyfikatu Akredytacja w wersji dwujęzycznej
(polski i angielski).
Posiadacz takiego Certyfikatu cechuje sie w branży
większym prestiżem,łatwiej rozmawiać z klientem
i pracodawca oraz zwiesza szansę na wyższe zarobki.

Formularz zgłoszenia znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej:
www.arbiz.pl w zakładce szkolenia unijne


Dajemy gwarancję odbycia szkolenia.
Organizator informuje: nie odwołujemy szkolenia
z powodu niepełnej grupy uczestników.
Zdecyduj się na Sukces.

ARBIZ AKADEMIA BIZNESU
Szkolenia biznesowe, szkolenia unijne
Tel. (061) 670-93-95
Fax (061) 642-73-63
Tel. 696-688-300
Tel 662-87-53-53
biuro@arbiz.pl
www.arbiz.pl
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:
ARBIZ AKADEMIA BIZNESU
wielkopolskie
Dąbrowskiego 9/11 lok.4, 60-838 Poznań
616709395
http://www.arbiz.pl
szkolenia@arbiz.pl

NewsletterOstatnio dodane