Strona główna > Kultura > Warsztaty

Prawo do bycia. Ucieleśnienie i integracja poprzez konstelacje rodzinne i pracę z traumą
Prawo do bycia. Ucieleśnienie i integracja poprzez konstelacje rodzinne i pracę z traumą

Cena: od 750zł

Miasto: Warszawa
Data: 15-02-2019 do 17-02-2019
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

Ten weekend jest poświęcony głębokiemu procesowi ucieleśnienia życia - bycia tutaj
w pełni, bardziej żywym i otwartym na piękno i wyzwania życia.

Zrozumienie pracy konstelacyjnej, teorii rozwojowych oraz praca z traumą pomogą nam zobaczyć i przyjąć te miejsca w nas samych, które powstrzymują nas od tego,
abyśmy żyli w pełni.

Wykorzystamy praktykę medytacji i wspólne dzielenie się doświadczeniami, aby stworzyć pole, które będzie wspierać zrozumienie, uzdrowienie i przywrócenie podstawowego prawa do bycia – poczucia, że jesteśmy we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi i jesteśmy w stanie iść naprzód przez życie.

Zbadamy podstawową biegunowość przynależności (do rodziny, grupy, zespołu itp.). Postawimy też sobie własne cele, rozwiniemy wizje i przyjrzymy się sposobom, w jaki możemy odnaleźć odpowiednie miejsce w swoim życiu.

Każdy będzie miał czas i przestrzeń, aby przyjrzeć się wpływowi swojej rodziny, zrozumieć jak został ukształtowany przez nią i szerszy system swoich przodków.Dzięki temu damy sobie możliwość głębszego uzdrowienia i bycia w pełni otwartymi na zasoby, które wspierają nas w naszej podróży ucieleśnienia i integracji.

Będziemy pracować głównie z konstelacjami systemowymi, w których różne pytania natury życiowej dotyczące rodziny, pracy, zespołów lub problemów ze zdrowiem i w relacjach mogą być bardziej zrozumiałe.Będziemy także dzielić się swoimi doświadczeniami, uczestniczyć w grupowych rytuałach i wykorzystywać ruch, aby wszyscy byli częścią procesu, czy to przez konstelację, przez reprezentowanie czy też przez obserwowanie procesu.Nasi Przodkowie są bramami, przez które wkroczyliśmy w nasze życie i otrzymaliśmy energię na naszą własną podróż.Tak, jak drzewo otrzymuje pokarm poprzez swoje korzenie, tak i my otrzymujemy energię za pośrednictwem naszych przodków. Drzewo jest w stanie dzięki korzeniom wyrosnąć na coś nowego i pięknego, a my dzięki naszym przodkom jesteśmy w stanie stać się tym, kim naprawdę chcemy być jako jednostki.

Sposób, w jaki doświadczamy związku z naszymi rodzinnymi korzeniami, jest ważnym czynnikiem,który pokazuje nam jaki mamy dostęp do witalności, kreatywności, wolności i głębokiego sensu życia.

Połączenie z naszą rodziną może być łatwe i otwarte, możemy czuć wsparcie naszych przodków w naszym życiu. To połączenie może również być trudne, zerwane lub zaniedbane, tworząc objawy, które wpływają na sposób, w jaki doświadczamy życia.

W tej pracy stworzymy znacznie głębsze zrozumienie własnej relacji z rodzicami i przodkamioraz dowiemy się w jaki sposób możemy je przekształcić je w relacje pełne wsparcia i zachęty.

Jakkolwiek może wyglądać nasz system rodzinny, trudny czy łatwy, to on właśnie pokazuje nam naszą relację z życiem.Możemy zwiększyć jej jakość, jedynie poprzez podniesienie świadomości i zrozumienia całego procesu.

W tym celu będziemy potrzebowali lepszego zrozumienia Jaźni Dorosłego i Jaźni Dziecka. To Dorosły będzie działać - poprzez ochronę i wspieranie dziecka - i angażować się w nowy sposób w relację z Przodkami i tworzyć trwałą zmianę związku z rodziną
i pochodzeniem.

Podczas warsztatów wykorzystamy podejście oparte na zasobach, aby podkreślić zdolność do znalezienia właściwego miejsca w życiu. Stworzenie takiego życia, które jednocześnie honoruje, skąd pochodzę (moi Przodkowie), a także wspiera wyjątkową ścieżkę mojego życia, aby kwitnąć i w pełni się wyrażać.Co mówi Gregor o swojej metodzie pracy podczas warsztatu "Prawo do bycia":

Praca, w którą się zaangażujemy, opiera się na wyjątkowym połączeniu różnych szkół pracy. Jest zakorzeniona w systemowym rozumieniu terapii rodzin, konstelacji systemowej, terapii traum, a także łączy się z najnowszymi badaniami w dziedzinie neuronauki, teorii przywiązania i wiedzą o rozwoju dzieci.
Będziemy pracować w nurcie uzdrawiania w oparciu o zasoby, wykorzystując wiedzę o mistycznych zasadach, które postrzegają przodków jako linie energii, a zatem linie łączące nas z samym życiem.
Będziemy używać konstelacji, a także rytuałów i mocy całej grupy, aby otworzyć przestrzeń do uzdrowienia i ponownego połączenia.


Program warsztatów i wykładów Gregora Steinmauera w 2019 w Polsce:

13.II Wykłady w Warszawie:
17:00-18:30 Konstelacje rodzinne i Praca z Traumą
18:30-20:00 Co to znaczy być mężczyzną – Istota męskości w dzisiejszym świecie.
15-17.II Warsztat: Prawo do bycia – Ucieleśnienie i integracja poprzez Konstelacje Rodzinne i Pracę z Traumą (Warszawa).
2-3.III Warsztat: Być Mężczyzną – Podróż Nowego Bohatera. Droga do Przebudzonej Męskości. Warsztat dla mężczyzn, moduł podstawowy (Warszawa)
29.V-2.VI Intensywny warsztat dla mężczyzn: Ogień Przebudzonej Męskości, moduł I (Nowe Kawkowo)
15-20.X Training for Life, Moduł I, prowadzony wraz z Komalą Amorim (Nowe Kawkowo)


Prowadzący:GREGOR KHUSHRU STEINMAURER
Terapeuta systemowy, Terapeuta Traum (wg metody SomaticExperiencing®), Doradca Psychospołeczny (Dipl. LSB, Austria), Coach i Facilitator. Nauczyciel medytacji i zapalony wielbiciel zgłębiania i studiowania świadomości i integralnego życia. Mieszka w Austrii, prowadzi prywatną praktykę, jak również warsztaty i szkolenia na arenie międzynarodowej od ponad 10 lat.
Gregor Steinmaurer szkolił się w różnych metodach i nurtach terapeutycznych, takich jak: systemowa terapia rodzin, doświadczenia somatyczne, konstelacje rodzinne, NLP, Czytanie Energii(Energy Reading), praca z ciałem (Bodywork), Uzdrawianie Traum
(SomaticExperiencing ®), Terapia Pierwotna (PrimalTherapy), Świadomość Intensywności (AwarenessIntensives), Tybetańskie Uzdrawianie Pulsacyjne (TibetanPulsingHealing), doradztwo Zen i Gestalt. Dodatkowo ukończył kursy z zakresu traumaterapii z Marianne Bentzen (Terapia neurourazem), Maggie Phillips (terapia z wykorzystaniem Ego), i inne.
Przez długi czas intensywnie eksplorował i praktykował różne duchowe tradycje, psychoterapię i pracę z ciałem. Od ponad 15 lat regularnie medytuje i uprawia sztuki walki.
Prowadzi międzynarodowe warsztaty, koncentrując się na integracji medytacji, terapii
i nowych podejść do uzdrawiania, jako nowoczesnej formy duchowości.
Współpracuje również z żonąKomalą Amorim w obszarze męskiej / żeńskiej biegunowości, relacji i dłuższego warsztatu "Trening dla Życia" (“Training for Life”). Ważnym elementem jego pracy jest prowadzenie warsztatów dla mężczyzn oraz wspieranie obudzonej i świadomej męskości u mężczyzn.Szczególne zainteresowany jest dalszym rozwojem procesów grupowego uzdrawiania w miejscu, gdzie przecinają się trauma, mistycyzm i rozwój integralny.
www.integralbeing.at/en/home_en/


WARSZTAT JEST TŁUMACZONY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POLSKI!


TERMIN:
15-17 lutego 2019 (piątek– niedziela)

ROZPOCZĘCIE:
15 lutego godz. 19 (w piątek)

ZAKOŃCZENIE:
17 lutego godz. 16 (w niedzielę)

CENA WARSZTATU:
750 zł

KONTAKT:
www.tuiteraz.eu, kawkowo@tuiteraz.eu
biuro: 662759576
Jacek Towalski 602219382
Maja Wołosiewicz-Towalska 606994366

MIEJSCE:
Warszawa

ZAPISY:
1. Konieczna jest rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia).
2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
3. Brak wpłaty zadatku i zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat. Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
4. Zaliczkę za warsztat w wysokości 200 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka Gregor15-17.II.2019”.


Tu i Teraz
Numer konta: 92 1020 3541 0000 5502 0206 3410
BANK PKO BP

Dla przelewów zagranicznych:
BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

6. Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka! W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
7. Dwa tygodnie przed zajęciami, zaliczka nie będzie zwracana.
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:

mazowieckie
, Warszawa

http://tuiteraz.eu
marta.kamionka@tuiteraz.eu

NewsletterOstatnio dodane