Strona główna > Edukacja > Warsztaty

Twórcze ciało. Ruch autentyczny, terapia tańcem i ruchem, analiza ruchu Labana (Nowe Kawkowo)
Twórcze ciało. Ruch autentyczny, terapia tańcem i ruchem, analiza ruchu Labana (Nowe Kawkowo)

Cena: od 680zł

Miasto: Olsztyn
Data: 30-05-2018 do 03-06-2018
Pora/godzina: dowolna
Ilość osób: dowolna
Opis propozycji:

Zapraszamy na warsztaty, które będą okazją do tego, aby obudzić swój twórczy potencjał, skontaktować się ze swoim twórczym Ja, obudzić kreatywność, rozwijać kreatywne myślenie i działanie poprzez ruch, odblokować ekspresję i zregenerować się w sposób ożywiający ciało i umysł.
Warsztaty prowadzone będą metodami terapii tańcem i ruchem, analizy ruchu Labana i Ruchu Autentycznego przez Izabelę Guzek - doświadczoną terapeutkę tańcem i ruchem z Ośrodka Terapii Tańcem i Ruchem IBA.
Twórczość przejawia się nie tylko w działaniach artystycznych, ale także w kiełkującej wiosną przyrodzie, w witalnej energii, w gotowaniu , czy urządzaniu mieszkania, w tym jak rozwiązujemy problemy, jak kształtujemy nasze relacje i jak radzimy sobie ze zmianami.
Prowadzić nas będzie to, co najbardziej pierwotne, naturalne i żywe, czyli nasze ciała i ich nieograniczone możliwości ekspresji. Pomogą nam w tym metody terapii tańcem i ruchem, analizy ruchu Labana, Ruch Autentyczny i techniki arteterapeutyczne. Cała reszta jest potencjałem, który mamy nadzieję wspólnie odkrywać i kreować.

Warsztaty są dla Ciebie, jeśli:
• odczuwasz potrzebę nieszablonowego działania
• chcesz zyskać nową perspektywę i przełamać rutynę
• szukasz regeneracji, która będzie ożywiająca, a nie będzie biernym wypoczynkiem ani eksploatującą aktywnością
• chcesz pogłębić świadomość ciała i odblokować własną ekspresję
• chcesz odzyskać dostęp do zabawy i witalności
• tworzysz i szukasz inspiracji
• jesteś ciekawa/y nowych metod pracy takich jak Terapia tańcem i ruchem, Ruch Autentyczny, podejście Laban/Bartenieff.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w 21 godzinach edukacyjnych prowadzonych metodami terapii tańcem i ruchem.
TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM
„Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną”
M. Starks Whitehouse”
Psychoterapia tańcem i ruchem opiera się na założeniu, że ciało i psychika są ze sobą połączone. Wszystkie stany psychiczne, które przeżywamy podczas życia znajdują swoje odzwierciedlenie w cielesnym samopoczuciu, postawie ciała, oddechu, napięciu, sposobie poruszania się. W związku z tym proces terapeutyczny skupiony jest na nawiązaniu kontaktu ze sobą poprzez dotarcie do swojego naturalnego ruchu, doświadczeniu go, a następnie refleksji i połączenia tego, co zostało odnalezione w ruchu, z aktualną sytuacją lub historią życiową.
Kiedy przyjdziesz na sesję terapii tańcem, naszym pierwszym wspólnym zadaniem będzie zbudowanie opartej na zaufaniu relacji, która umożliwi Ci wyrażanie siebie i poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania. Podążając za swoim ruchem, za odczuciami, emocjami, obrazami pojawiającymi się w ruchu, rozwiniesz swój taniec, swoją ruchową opowieść. Dzielenie się nią z innymi uczestnikami ma głęboki wymiar terapeutyczny – będziesz mieć szansę poczuć się zobaczony/a i doświadczać siebie w wymiarze społecznym. Odzwierciedlanie ruchu przez innych uczestników grupy i/lub terapeutkę buduje opartą na empatii relację.
Zachowanie nie istnieje w oderwaniu od ciała. Poszerzając swój repertuar ruchowy masz szansę na uzyskanie dostępu do nowych zachowań. Ruch ma także funkcję symboliczną i może być przejawem nieświadomych procesów. W terapii tańcem i ruchem funkcjonuje pojęcie metafory ruchowej. Jest ona formą niewerbalnej komunikacji, która zbadana, może doprowadzić Cię do głębokiego zrozumienia dotyczącego Twoich wzorców zachowania, przekonań i relacji. Być może spontanicznie przyjmujesz postawę, w której Twój tułów jest wklęsły, głowa spuszczona, a ręce zaciśnięte w dłoniach. W terapii tańcem najpierw poszukasz jakie emocje płyną z tej postawy ciała, być może poprzez tą postawę ciała snujesz swoją opowieść o poczuciu osamotnienia i izolacji w świecie.

RUCH AUTENTYCZNY
„Ruch aby został wyrażony, musi być odnaleziony w ciele, a nie założony jak sukienka lub płaszcz” M. S. Whitehause
Ruch Autentyczny to niezwykle głęboka praktyka, w której ruch wyraża nieświadome pokłady naszych motywacji, przeżywanych konfliktów i zapomnianych kawałków siebie.
Kilkudziesięcioletnia historia Ruchu Autentycznego zaczyna się od Mary Starks Whitehouse, która w swojej pionierskiej pracy, łączyła doświadczenie analizy jungowskiej z improwizacją taneczną. Zafascynowana tym jak procesy psychiczne wyrażają się poprzez ruch, szukała w ruchu tego co prawdziwe, pochodzące z wnętrza. Wierzyła w to, że ekspresja i zintegrowanie tego, co świadome i nieświadome jest fundamentalna dla rozwoju i równowagi psychicznej człowieka, który dokonuje w ten sposób twórczej samoaktualizacji i dąży do osobowościowej pełni. Jej podejście było kontynuowane i wzbogacane przez kolejne terapeutki tańcem i ruchem. Jedną z nich była Janet Adler, która rozwinęła rolę świadka i jego relacji z osobą poruszającą się. Ruch Autentyczny jest częścią psychoterapii tańcem i ruchem, funkcjonuje jako oddzielna metoda, jest też praktykowany przez psychoanalityków jungowskich.
W Ruchu Autentycznym nie ma celu, założeń, jego fundamentem jest ruch, który się pojawia w dowolnej formie. Ruch, o którym możemy powiedzieć „jestem poruszany“, a nie „poruszam się“. Poruszamy się z zamkniętymi oczami. Impulsem do ruchu może być doznanie z ciała, uczucie, wyobrażenie czy odgłos z zewnątrz. Ruch odbywa się w ustalonych ramach czasowych. Ważnym etapem kończącym ruch jest spisanie własnych wrażeń, wykonanie rysunku, lub/i rozmowa ze świadkiem.
Obecność świadka lub świadków stanowi ramy dla doświadczenia poruszającego się i zapewnia psychologiczne oraz fizyczne bezpieczeństwo. Świadek zwykle oferuje możliwość podzielenia się własnymi reakcjami, które pojawiły się w odpowiedzi ruch. Opisane przez świadka przeżycia mogą dopełnić doświadczenie osoby poruszającej się i pogłębić jego zrozumienie. Istotne znaczenie odgrywa nieoceniająca, pozbawiona interpretacji i empatyczna postawa świadka. Rozwijanie w sobie takiej postawy jest częścią praktyki Ruchu Autentycznego. W sesjach indywidualnych świadkiem jest terapeuta Ruchu Autentycznego. W sesjach grupowych uczestnicy pełnią także rolę świadków.
Korzyści z praktyki Ruchu Autentycznego
• Masz możliwość zwolnienia i wsłuchania się w siebie.
• Budujesz ze sobą życzliwą, głęboką relację.
• Lepiej rozumiesz nieświadome dotychczas motywacje swoich zachowań.
• Pogłębiasz kontakt ze swoim ciałem, uczysz się ufać jego impulsom i komunikatom
• Rozwijasz kreatywność i wyobraźnię. Z tej metody często korzystają artyści poszukując nowych rozwiązań w procesie twórczym.
• Rozwijasz czytelną, empatyczną komunikację, wolną od ocen i przekonań
• Ćwiczysz uważność, ruchowy mindfulness. Osoby praktykujące Ruch Autentyczny porównują to doświadczenie do mentalnego prysznica, który oczyszcza każdą komórkę ciała

LABAN/BARTENIEFF. ANALIZA RUCHU
„Ruch jest jednym z najlepszych sposobów, żeby uznać zmianę, bo esencją ruchu jest zmiana” P. Hackney
Analiza Ruchu (Laban Bartenieff Movement System) jest praktyczną i teoretyczną metodą doświadczania, postrzegania, nazywania, rozumienia i szukania znaczeń ruchu.
LBMS ujmuje fenomen ruchu człowieka w cztery główne elementy: Ciało – co się porusza?, Dynamiczne Jakości – w jaki sposób ktoś się porusza? Przestrzeń- po jakich ścieżkach, miejscach najczęściej przechodzi? Kształt- jakie relacje buduje?
W ruchu wyraża się sfera psychiczna. Poszczególne elementy ruchu wiążą się z różnymi jej aspektami. Poprzez ruch możesz np doświadczyć i dzięki temu pełniej zrozumieć jak organizujesz swoją energię życiową, podejmujesz decyzje, koncentrujesz lub rozpraszasz się, wpływasz na siebie i kształtujesz relacje.
Poprzez konkretną i kreatywną praktykę doświadczasz bogactwa różnych rodzajów ruchu, pogłębiając świadomość i rozumienie siebie w sferach: Ciała, Emocji, Myśli, Relacji. Analiza Ruchu daje z jednej strony jasno określoną strukturę, a z drugiej niezliczone możliwości eksperymentowania. Umożliwia poszerzenie własnych preferencji/wzorców ruchowych (spotyka się również określenie: podpis ruchowy), tak by otwierały możliwość pełniejszego i swobodnego doświadczania życia.
Korzyści:
• budujesz świadomość własnego ciała i ruchu
• pogłębiasz rozumienie jedności ruchu i psychiki
• wzmacniasz spójność tego co robisz, myślisz i czujesz
• poznajesz i rozwijasz swój podpis ruchowy w ważnym obszarze swojego życia (np. emocji, relacji)
• rozwijasz rozumienie siebie i pełną ekspresję
Materiały ze strony: http://terapiatancem-iba.pl
PROGRAM
30.V (środa)
• Przyjazd i rejestracja
• 18.00 kolacja
• 19.00-21.00 warsztaty terapii tańcem i ruchem
31.V - 1.VI - 2.VI (czwartek, piątek, sobota)
• 9.00 śniadanie
• 10.00- 13.00 warsztaty terapii tańcem i ruchem
• 13.30 obiad
• Czas wolny i możliwość korzystania z dobrodziejstw otaczającej przyrody
• 18.00 kolacja
• 19.00- 20.30 Ruch Autentyczny / Swobodny taniec i podróż przez różne rytmy
3.VI (niedziela)
• 9.00 śniadanie
• 10.00-13.00 warsztaty terapii tańcem i ruchem
• 13.30 obiad i wyjazd
SZCZEGÓŁY WARSZTATU
________________________________________
TERMIN: 30.05 - 3.06.2018
ROZPOCZĘCIE 30.05 (środa), o godz. 18 (kolacja)
ZAKOŃCZENIE 3.06 (niedziela), o godz. 13:30 (po obiedzie)
MIEJSCE: Ośrodek Rozwoju Osobistego i Duchowego "Tu i Teraz",
Nowe Kawkowo
CENA WARSZTATU • 680 zł
RABAT • 50 zł rabatu dla osób, które wplaca zaliczkę do 15 kwietnia
CENA POBYTU • Wyżywienie: 70 zł dziennie (3 posiłki wegetariańskie)
• Noclegi: w zależności od standardu od 32 do 85 zł za noc
• Ośrodek sprzedaje wyłącznie całe pakiety pobytowo / żywieniowo / warsztatowe (nie ma możliwości rezygnacji z posiłków ani noclegów)
KONTAKT: • Jacek Towalski, tel.: +48 602 219 382
• Maja Wołosiewicz - Towalska, tel.: +48 606 994 366,
• Biuro, tel.: +48 662 759 576
e-mail: kawkowo@tuiteraz.eu
www.tuiteraz.eu

ZAPISY: 1. Konieczna rejestracja mailowa na adres kawkowo@tuiteraz.eu (z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, daty i tytułu wydarzenia);
2. Dopiero po otrzymaniu maila potwierdzającego i wyborze noclegu, prosimy o wpłatę zaliczki w ciągu tygodnia od zgłoszenia.
3. Brak wpłaty zaliczki w ciągu 7 dni anuluje rezerwację za warsztat i pobyt ! Prosimy nie wpłacać pieniędzy dopóki nie zostanie potwierdzone mailowo wpisanie na listę uczestników!
4. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu ośrodka (otrzymanego mailem po zgłoszeniu);
5. Zaliczkę za pobyt w wysokości 220 zł prosimy wpłacać na konto Ośrodka Rozwoju Osobistego „Tu i Teraz” z podaniem imienia i nazwiska oraz opisem: „zaliczka za pobyt 30.V-3.VI.2018”.
RACHUNEK BANKOWY OŚRODKA: BANK PKO BP
92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Dla przelewów zagranicznych:

BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL92 1020 3541 0000 5502 0206 3410

Zaliczka jest zwrotna tylko w ciągu dwóch tygodni od momentu wpłaty na konto ośrodka!

W razie zwrotu zaliczki ośrodek potrąca 20 zł na opłaty manipulacyjne. Zaliczka nie może być przełożona na inny warsztat.
________________________________________
PROWADZĄCY

Izabela Guzek
Izabela Guzek - certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem, absolwentka i nauczyciel Instytut DMT, psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Ukończyła roczny kurs Ruchu Autentycznego z Certyfikatem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy i liczne warsztaty z zakresu pracy z ciałem i terapii poprzez sztukę.
Współtworzy Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem IBA (www.terapiatancem-iba.pl), gdzie od wielu lat prowadzi terapię z dorosłymi i z dziećmi oraz warsztaty i sesje Ruchu Autentycznego. Praktykuje jogę, uwielbia kontakt z przyrodą, podróże i gotowanie dla przyjemności.
Opinie korzystających z propozycji: Dodaj swoją opinię Dodaj swoją opinię


Dane kontaktowe:

warmińsko-mazurskie
, Nowe Kawkowo


marta.kamionka@tuiteraz.eu

NewsletterOstatnio dodane